HET GESLACHT
Manon Bestaux, houder van het Universitaire Diploma van Seksuologie en Gezondheidszorg van Parijs 7 en het Franse Doctoraat van Tandchirurgie, wil het concept uit „vrouwelijk oo nbxcgpunt ontwikkelen“. Zij hoopt op een vrijwillige methode van de vrouwen inzake seksualiteit, erotisme, opwinding, verlangen en plezier.

www.sexomanon.com stelt een duidelijke informatie voor die nog vandaag slecht bij de media wordt verspreid. Het onderwerp blijft taboe, er is geen school van het geslacht en het is goed jammer…
DE KLANK     Michel Brethez, geluidstechnicus, stelt voor om de klank te ontdekken op verschillende wijze. Zijn concept van „Ecoutons-voir - luisteren“ de natuurlijke klanken te zien en de geluidshinder van het leven laat van werkelijk temidden van de situatie toe zijn.

Een originele bibliotheek van klanken, de volkomen nieuwe bellen voor telefoon, maar ook van de geschiedenissen voor kinderen, van de geluidstijdschriften…
Ons schrijven                Wettelijke vermeldingen           Copyright 2008-2011 - Editions Particuličres - Alle gereserveerde rechten.