www.editionsparticulieres-sprl.com wordt ontworpen, ontwikkeld en door de vennootschap Editions Particulières besloten BVBA, aan het kapitaal van 18.600 euro uitgegeven, gevestigd in Luik, België en geregistreerd onder het nummer van het register van de vennootschappen onder de verwijzing Be 0899.311.744.
Verantwoordelijke voor de publicatie : Manon Bestaux
E-mail : contact@editionsparticulieres-sprl.com
Het ontvangen : OVH - 140 Quai du Sartel - 59100 ROUBAIX - France
Verzamelen en gebruik van de persoonlijke gegevens : de informatie die via de formulieren wordt verzameld, is ons nuttig om u recontacter. Geen enkel persoonlijk gegeven wordt aan derden afgestaan.
Opvatting van het logo : Cara Robert - 33 rue des hallettes - 76000 ROUEN - France
Foto's : De gebruikte foto's en de beelden zijn van implementaties eigen aan de maatschappij afkomstig.
Band naar andere plaatsen : De publicitaire verbanden worden volgens gesloten overeenkomsten tussen de betrokken vennootschappen gelegd. De vennootschap uitgeefster van de plaats gaat elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de plaatsen achteruit waarvan zij niet de uitgeefster is en die toegankelijk per band hypertexte zijn.
De plaats gebruikt geen cookies en is in overeenstemming met de standaarden van het Web.

Sluiten